Vælg en side

Generelle betingelser
for brugen af DecorRaid

Gælder fra den 07. november 2020.

1. Generelt

1.1. Disse betingelser gælder for enhver brug af DecorRaid ApS’ applikation til iPhone og Android (i det følgende benævnt ”DecorRaid”). Indehaveren og udbyderen af DecorRaid er DecorRaid ApS, CVR-nr. 39 58 92 73.

1.2. Ved at downloade og installere DecorRaid, accepterer du samtidig disse generelle vilkår.

1.3. Formålet med DecorRaid er, at du direkte via applikationen har adgang til et stort udvalg af interiørbrands og kan gennemføre et køb af deres produkter direkte i appen (herefter benævnt “Forretningen”), som anvender DecorRaid som markedsføringskanal. 

‍2. Brugerbetingelser‍

2.1. Første gang du anvender DecorRaid, skal du logge dig ind via dine loginoplysninger til Facebook, Gmail eller Apple. Brugen af DecorRaid forudsætter dermed, at du anvender en af disse loginmuligheder.

2.2 Når du logger ind via et af disse login, accepterer du samtidig, at DecorRaid indsamler dine personoplysninger fra din facebook, gmail eller appleprofil, herunder e-mail, navn, billede, sprog, dit Facebook, Gmail eller Apple-id, samt om du er verificeret på den valgte platform. Formålet med dette er at kunne verificere dine brugeroplysninger, for at kunne oprette en profil til DecorRaid og at kunne målrette DecorRaids markedsføring til dig. Formålet er samtidig at kunne skræddersy en personlig shoppingguide, der passer til dine præferencer.

2.3 Du har pligt til at sikre, at de til enhver tid værende oplysninger på Facebook, Gmail eller Apple samt dine manuelt indtastede oplysninger på din DecorRaid-profil er korrekte og opdaterede.

2.4 For at kunne anvende DecorRaid til at gennemføre et køb, er det samtidig en betingelse, at du har tilknyttet et godkendt betalingskort hertil. Hvis du anvender MobilePay, opfordres du til at læse brugerbetingelserne for MobilePay, da brugerbetingelserne kan have betydning for brugen af DecorRaid.

‍3. Direkte markedsføring, samkøring og videregivelse af personoplysninger‍

3.1 Når du gennemfører et køb ved brug af DecorRaids købsfunktion, må DecorRaid herefter i henhold til markedsføringslovens § 10, stk. 2 markedsføre tilsvarende produkter på vegne af DecorRaids samarbejdspartnere via elektronisk post uden dit samtykke. Du kan altid let og gebyrfrit frabede dig markedsføring fra DecorRaid.

3.2 Du giver samtykke til, at DecorRaid må bruge dine personoplysninger og aktiviteter og samkøre sådanne oplysninger med andre oplysninger, som DecorRaid allerede har eller får, blandt andet til at lave en profil, der kan målrette henvendelser til dig.

3.3 Du giver samtidigt samtykke til, at DecorRaid må sende dig elektronisk post i form af e-mails, sms og mms omkring nye forretninger og nyheder, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events, konkurrencer og markedsføring, også via sociale medier, internet og andre digitale kanaler.‍

3.4 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke vedrørende behandling af personoplysninger pr. mail eller tilbagekalde dit samtykke vedrørende markedsføring pr. mail, også over for de Forretninger, som anvender DecorRaid, og som DecorRaid har delt dine personoplysninger og aktiviteter med.

3.5 Såfremt der kommer andre relevante produkter, samarbejdspartnere eller måder at kommunikere på, må DecorRaid anvende dette samtykke til at orientere dig om og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.

3.6 Du opfordres til at læse DecorRaid persondatapolitik her. Her kan du læse mere læse mere om DecorRaids behandling af dine personoplysninger.

‍4. Samtykke til opbevaring af dine personoplysninger‍

4.1 Hvis du ikke længere ønsker at benytte DecorRaid kan du vælge at slette app’en. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at benytte DecorRaid igen, vil DecorRaid gerne kunne gøre dette nemt for dig. DecorRaid gemmer derfor dine login- og profiloplysninger, jf. punkt 2, således at du har mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at benytte DecorRaid igen. Du giver derfor samtykke til, at DecorRaid må gemme dine personoplysninger, hvis du sletter DecorRaid app`en, i 2 år efter, at app`en er slettet.‍

4.2 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til DecorRaid (info@decorraid.com) med anmodning om, at DecorRaid sletter dine personoplysninger. Hvis du anmoder herom, vil du herefter ikke kunne benytte DecorRaid.

‍5. Hvordan virker DecorRaid

5.1 DecorRaid er en applikation, hvor du har mulighed for at gennemføre et produktkøb direkte på din mobile enhed. Produkterne er ejet af forskellige forretninger, se en liste over forretninger som DecorRaid samarbejder med her.

5.2 Alle produkter der ses i appen er mulige at købe via DecorRaid applikationen. Dette foregår ved, at du tilføjer et eller flere produkter til din “indkøbskurv”, hvorefter du indtaster navn, adresse, postnummer og telefonnummer. Herefter kan du gennemføre købet ved brug af MobilePay, betalingskort eller på sigt anden betalingsmetode. Når købet er gennemført, vil der blive sendt en ordreforespørgsel til forretningen, der sælger produktet, hvorefter de skal acceptere eller afviser ordren. Når dette er gjort, vil ordren ved accept blive afsendt fra forretningen til din leveringsadresse og ved en afvisning vil reservationen af købssummen blive annulleret. Såfremt du har afgivet en ordre med produkter fra forskellige butikker, og den ene af butikkerne annullerer deres del af din ordre, vil du stadig modtage den resterende del af ordren, som den anden forretning skal levere. Du vil selvfølgelig kun betale, for den del af ordre, forretningen/forretningerne accepterer.

5.3 Såfremt du gennemfører et køb igennem DecorRaid applikationen, optræder DecorRaid alene som formidler af ordren mellem dig og forretningen, der sælger produktet, dermed er DecorRaid ikke aftalepart i handlen. Du vil altid kunne se i DecorRaid applikationen, hvem der leverer og sælger produktet til dig. Du kan til en hver tid kontakte DecorRaid for at få oplyst hvem din aftalepart er.

‍6. Fortrydelsesret‍

6.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde og returnere dit varekøb senest 14 dage efter, at du har modtaget produktet. Fristen på 14 dage løber fra dén dag, hvor du modtager produktet i din fysiske besiddelse.

6.2 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen gøre forretningen udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.

6.3 Meddelelsen skal sendes til den forretning, som har leveret produktet. Du kan finde information omkring forretningen samt forretningens kontaktinformation på den vedlagte følge- og returseddel. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som findes i DecorRaid.

6.4 Modtager DecorRaid fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter produktet er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

6.5 Produktet skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt forretningen om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes ved brug af den i forsendelsen vedlagte returfrankeringslabel.

6.6 De udgifter, der er forbundet med at sende produktet retur, betales af dig. Måtte produktet gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.

6.7 Du kan ikke sende produktet retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returproduktet skal sendes ved brug af den i forsendelsen vedlagte returfrankeringslabel, hvorpå afsenderens navn og adresse er angivet.

6.8 Du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber samt som led i at afprøve produktet. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at forretningen er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

6.9 For så vidt angår forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelse- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er blevet brudt, gælder fortrydelsesretten dog ikke, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5. Det samme gør sig gældende for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware og hvor du har brudt plomberingen.

6.10 Når forretningen modtager returvaren, vil den blive tjekket, og du vil senest 14 dage efter få tilbageført det beløb, du har betalt for produktet. I tilfælde af at forretningen konstaterer en værdiforrengelse af produktet, fratrækkes det beløbet som du vil få tilbageført.

‍7. Systemkrav

7.1 DecorRaid er kompatibel til iPhone 5 og opefter samt Android 5.0 og opefter.

‍8. Ansvar, misbrug og sikkerhed

8.1 Det er dit eget ansvar at sørge for, at andre ikke kan få uhindret adgang til din mobile enhed. DecorRaid anbefaler, at du løbende skifter adgangskoden og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå misbrug. Du bør ikke oplyse koden til andre.

8.2 DecorRaid er ikke ansvarlig for de skader og tab, der måtte opstå, såfremt du mister din mobile enhed, eller at en tredjemand misbruger din DecorRaid bruger.

8.3 Du har selv ansvaret for at kontrollere, at beløbet for købstransaktionen er korrekt.

8.4 DecorRaid påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler ved de varer eller tjenesteydelser, som Forretningen leverer. Eventuelle reklamationer skal derfor rettes direkte til Forretningen, hvor du har købt varen.

‍9. Ændringer

9.1 Du får besked via DecorRaid applikationen, hvis vi ændrer betingelser. DecorRaid kan ændre dem uden varsel, såfremt ændringerne er til fordel for dig. Pålægger DecorRaid dig forpligtelser eller lignende, vil ændringerne blive varslet med to måneder. Hvis ændringerne indebærer, at du skal give et nyt samtykke, vil du blive bedt om at acceptere de ændrede betingelser. Du kan til enhver tid læse betingelserne på vores hjemmeside www.decorraid.com. Såfremt du ikke ønsker at være omfattet af nye betingelser, skal du rette henvendelse til DecorRaid på de kontaktinformationer, der fremgår af punkt 10.

‍10. Kontaktinformationer

‍DecorRaid ApS
CVR-nr. 37 55 63 19
Langørvej 17, 8381 Tilst

E-mail: info@decorraid.com
Telefonnummer: +45 24613874

11. Klager

11.1 Eventuelle klager kan sendes til DecorRaid, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til nedenstående.

11.2 Klager vedrørende et produkt købt gennem DecorRaid kan fremsendes til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

‍12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver tvist, der udspringer sig af denne aftale, er underlagt dansk ret og skal behandles ved retten i Aalborg.