Vælg en side

Behandling af personoplysninger om brugere af DecorRaid

Gælder fra den 07. november 2020.

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik gælder i forbindelse med enhver brug af DecorRaid ApS’ applikation til iOS/Iphone og Android (i det følgende benævnt ”DecorRaid”).

1.2 DecorRaid værner om dine personoplysninger, og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. I det følgende kan du læse, hvordan DecorRaid behandler dine personoplysninger.

1.3 DecorRaid betragtes efter den gældende persondatalovgivning som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med din brug af DecorRaid. Nedenfor kan du finde alle relevante kontaktinformationer:

DecorRaid ApS
Langørvej 17
8381 Tilst
CVR-nr. 39 58 92 73

1.4 Persondatapolitikken udgør sammen med de generelle betingelser for brugen af DecorRaid det gældende aftalegrundlag imellem dig og DecorRaid.

2. Hvilke personoplysninger behandler DecorRaid om dig?

2.1 Når du benytter dig af DecorRaid forudsætter det, at DecorRaid indhenter visse personoplysninger om dig. Første gang du anvender DecorRaid, skal du logge dig ind enten via dine loginoplysninger til Facebook, Gmail eller Apple. Det er derfor en forudsætning for at benytte app’en, at du har et login.

2.2 Hvis du logger ind via din facebook, Gmail eller Appleprofil, indsamler DecorRaid følgende personoplysninger om dig fra din respektive profil:

  • Navn

  • Mailadresse

  • Profilbillede

  • Sprog

  • Dit Facebook, gmail eller apple-id

2.3 Du vil senere blive bedt om at angive følgende oplysninger, for at forbedre din oplevelse.

  • Køn

  • Nationalitet

  • Fødselsdag/alder

2.4 Når du benytter DecorRaid til at gennemføre et køb, indsamler DecorRaid endvidere oplysninger om din købshistorik, herunder hvilke produkter du har købt, hvilke butikker du har købt produkterne i samt tidspunktet for købet. Dette gør vi for at få kendskab til, hvilke produkter der interesserer dig. På den måde kan vi bedre sikre, at du vises relevant information, når du benytter app’en, samt at du modtager relevante nyheder/kampagner fra os. Når vi sender dig nyheder, gør vi eksempelvis dette ud fra vores viden om dine køb, swipe, gemte produkter mv.

2.5 Når du anvender DecorRaid’s købsfunktion og kigger på produkter i Swipeshoppen, indsamler DecorRaid oplysninger omkring din købshistorik, generelle adfærd i applikationen samt hvilke produkter, du klikker på og lægger i “indkøbskurven”. Derudover indsamler DecorRaid din adresse, postnummer, telefonnummer og leveringsmetode ved gennemførsel af køb gennem DecorRaid.

3. Hvad er formålet med behandlingen og grundlaget herfor?

3.1 DecorRaid indsamler ovennævnte oplysninger for at kunne administrere din brug af DecorRaid og for at kunne målrette den markedsføring, du modtager via/fra DecorRaid. Formålet er endvidere at kunne skræddersy en personlig shopping-guide i DecorRaid, der passer til dine ønsker og behov.

3.2 Vi behandler dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og (f), hvorefter vi må behandle personoplysninger for at kunne opfylde og overholde den indgået aftale om brug af DecorRaid, samt hvis vi har en legitim interesse i at kunne behandle oplysninger, som går forud for din/den registreredes interesse.

3.3 Formålet med at indsamle personoplysninger fra din facebook, Gmail og Apple-profil er at kunne verificere dine bruger- oplysninger samt for at kunne oprette en profil til DecorRaid på baggrund af disse oplysninger. Derudover er formålet at kunne målrette DecorRaids markedsføring til dig ud fra de oplysninger, vi indsamler om dig.

3.4 Ved at acceptere DecorRaids generelle betingelser har du givet samtykke til, at DecorRaid kan anvende dine personoplysninger til ovennævnte markedsføringsmæssige formål.

4. Hvor længe opbevarer DecorRaid dine personoplysninger?

4.1 DecorRaid opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af oven- nævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du har installeret DecorRaids applikationen.

4.2 Hvis du sletter DecorRaid app`en, betyder det ikke, at din profil i DecorRaid automatisk slettes. Vi opbevarer derfor fortsat de personoplysninger, som er knyttet til din brugerprofil, jf. punkt 2 i denne politik. Dette gør vi, således at du har mulighed for at bruge den samme profil, hvis du igen beslutter dig for at downloade og benytte DecorRaid. Du har givet samtykke til denne opbevaring i forbindelse med din accept af de generelle betingelser. Hvis du ønsker, at vi skal slette din bruger i DecorRaid, har du altid mulighed for at anmode os herom på: info@decorraid.com. Når vi sletter din bruger, betyder det, at du ikke længere vil kunne benytte DecorRaid. Hvis du sletter DecorRaid app`en og efterfølgende ikke anvender din profil i 2 år, vil din profil automatisk blive slettet.

5. Hvem videregiver og overlader DecorRaid dine personoplysninger til?

5.1 Når du køber et produkt via DecorRaid, videregiver DecorRaid din mailadresse, dit navn, adresse og oplysninger om dit køb til de butikker, du har købt ved igennem DecorRaid. Dette sker for at kunne gennemføre dit køb. Dette sker i overensstemmelse med reglen i markedsføringslovens § 10, stk. 2, jf. de generelle betingelser, og selve videregivelsen af oplysningerne sker i medfør af databeskyttelsesfor- ordningens artikel 6, stk. 1 (b) og (f).

5.2 Når du gennemfører et køb gennem DecorRaid, videregiver DecorRaid dine kontakt- og adresseoplysninger til det fragtfirma, der leverer ordren. Dine kontakt- og adresseoplysninger indeholder; navn, 
e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer.

5.3 Ud over ovennævnte tilfælde, videregiver DecorRaid ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre dette sker med henblik på at fastslå eller forsvare et retskrav, eller vi pålægges at videregive oplysningerne af en myndighed.

5.4 Vi deler dog anonymiserede data med vores forskellige samarbejdspartnere. Dette betyder eksempelvis, at de statistikker, vi laver på brugernes adfærd i DecorRaid, kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere, men dette vil altid være i anonymiseret form. Derfor kan vores samarbejdspartnere i disse tilfælde ikke se dine personlige data.

5.5 Hos DecorRaid benytter vi databehandlere. Det kan eksempelvis være en leverandør, som leverer et IT-system til os. Databehandleren må alene behandle oplysninger for DecorRaid efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

6. Sikker behandling af dine personoplysninger

6.1 DecorRaid behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Alle vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og vi har sikret, at der er adgangsbegrænsning på de systemer, hvor vi opbevarer data i, og at systemerne er teknisk beskyttet mod, at andre kan få adgang hertil.

7. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

7.1 Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger DecorRaid behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte DecorRaid.

7.2 Du har ret til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger samt til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Derudover har du ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om en begrænsning i behandlingen heraf. Derudover kan du også altid anmode os om at slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker, at vi skal slette din bruger i DecorRaid, skal du følge fremgangsmåden i punkt 4.2.

7.3 Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til DecorRaid. Du kan rette henvendelse til DecorRaid ved at skrive til denne e-mailadresse: info@decorraid.com.

7.4 Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine per- sonoplysninger. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk. Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, vil vi dog meget gerne høre fra dig.

7.5 Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde det/de samtykke(r), du har givet DecorRaid i forbindelse med dit login på DecorRaid applikationen. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til DecorRaid på følgende info@decorraid.com.