Vælg en side

Konkurrence-
betingelser

Her kan du læse betingelserne for at deltage i konkurrencer hos DecorRaid.

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos DecorRaid

Kun personer bosat i Danmark kan deltage i DecorRaid’s konkurrencer, med mindre andet fremgår i konkurrencen.

Ansatte hos DecorRaid må ikke deltage i konkurrencen.

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd, brug af falsk navn og adresse samt opfordring til snyd vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod DecorRaid.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene DecorRaid, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.

Konkurrencerne udbydes af DecorRaid ApS og har ingen tilknytning til Facebook eller Instagram. Oplysninger givet af deltagere i DecorRaid’s konkurrencer, bliver ikke modtaget af Facebook eller Instagram, men derimod af DecorRaid ApS som ejer DecorRaid’s Facebook- og Instagramprofil. De angivne informationer bliver udelukkende brugt til konkurrencen der deltages i, med mindre andet fremgår. Det er udelukkende ejeren af hjemmesiden – og ikke Facebook/Instagram – der er ansvarlig for indholdet i konkurrencerne. Der kan principielt ikke kræves erstatningsansvar af Facebook eller Instagram i forbindelse med DecorRaid’s konkurrencer.

DecorRaid tilstræber, at information og indhold generelt til enhver tid er opdateret og korrekt. DecorRaid kan dog ikke garantere, at indholdet er fejlfrit og komplet. Derfor fraskriver DecorRaid sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med produkt- og præmieinformationer.

Alle deltagere skal oplyse deres fulde navn og e-mail for at deltage i konkurrencen. Disse data benyttes til at kontakte vinderne. DecorRaid tager ikke ansvar for forkert indtastede kontaktoplysninger.

Vindere af DecorRaid’s konkurrencer bliver kontaktet direkte via e-mail, med mindre andet fremgår – som fx kontakt via Facebook/Instagram, hvis konkurrencen finder sted der.

Når vinderen er kontaktet, skal vinderen svarer tilbage med en adresse, som præmien kan sendes til. Svarer vinderen ikke indenfor 2 uger, frafalder vinderen sig retten til præmien, og der udpeges automatisk en ny vinder.

Konkurrencedeltagere accepterer, at DecorRaid må eksponere navn og by samt evt. tagging på Facebook/Instagram på DecorRaid’s platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. DecorRaid har ret til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe konkurrencen uden varsel, hvis dette findes nødvendigt. I tilfælde af dette har DecorRaid også ret til ikke at udløse præmien.